VvE beheer

Wanneer u een flat-, beneden- of bovenwoning heeft gekocht bent u de eigenaar geworden van een appartementsrecht. Dit betekent dat u eigenaar bent van een aandeel in een groter gebouw, waarvan u het uitsluitende gebruiksrecht hebt en bent u met alle individuele eigenaars, eigenaar van het complete gebouw. Door aankoop van een appartementsrecht wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Geen enkele VvE is gelijk. Of de VvE nou uit drie appartementsrechten bestaat of uit meer dan honderd, elke VvE dient actief te zijn. Hoe de VvE actief dient te zijn is afhankelijk van specifieke regels. De regels zijn vastgelegd bij de oprichting van de splitsingsakte. Naast de splitsingsakte speelt het (model)reglement een belangrijke rol. In deze notariële stukken staat o.a. beschreven hoe het stemrecht is geregeld en op welke wijze besluiten dienen te worden genomen. In de ene VvE kan het onderhoud van uw kozijnen bijvoorbeeld voor uw eigen rekening komen terwijl bij de andere VvE het onderhoud de verantwoording van de VvE kan zijn.

Onze VvE Diensten

Wij weten wat gedegen beheer is en wat de belangen zijn voor VvE's waar ook verhuurde woningen van beleggers tussen zitten. Groningse Panden kan op het gebied van VvE Beheer de volgende diensten voor u uitvoeren:

  • Bestuurlijk beheer
  • Administratief beheer
  • Financieel beheer
  • Technisch beheer

Totaal VvE beheer

Alle diensten die wij u kunnen bieden treft u hieronder aan in een overzicht van onze VvE diensten.

Bestuurlijk en administratief beheer

Groningse Panden voert het complete bestuurlijke en administratieve beheer voor uw VvE uit. Zij zorgt voor de correcte afhandeling van alle basiszaken waar uw VvE mee te maken heeft. Denk hierbij onder andere aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, verzorgen van de jaarlijkse vergadering van eigenaars en het volledig inrichten en onderhouden van de digitale eigenaarspagina, waardoor iedere eigenaar te allen tijde toegang heeft tot de documenten van de VvE.

Financieel beheer

Groningse Panden zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële zaken van uw VvE. Alle financiële zaken worden door onze beheerders afgehandeld, zoals onder andere het incasseren van de maandelijkse bijdragen, het administreren en betalen van facturen alsmede het opmaken van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting.

Technisch beheer

Onze beheerders behandelen alle reparatieverzoeken welke verband houden met het dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke zaken en gedeelten van de VvE. Groningse Panden kan eveneens een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op laten stellen (of een reeds opgestelde MJOP managen). Hierbij werken wij samen met gerenommeerde onderhoudspartijen. Groningse Panden is 24/7 bereikbaar om storingsmeldingen in behandeling te nemen en uit te zetten.

Meer weten over VvE management? Neem contact op.

Rendementsberekening

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Investering

Aankoopsom
Overdrachtsbelasting (%)
Overdrachtsbelasting (€)
Notariskosten
Kadastralekosten
Totale investering

Financiering

Hoeveelheid eigen geld
Hypothecaire geldlening

Stijging

Jaarlijkse stijging lasten/huur (2,5%)
Exploitatie overzicht
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 1
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 2
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 3
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 4
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 5
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 6
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 7
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 8
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 9
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Jaar 10
Financiering
Hoogte geldlening
Aflossing
Inkomsten
Kale huur
Uitgaven
Rente
Onvoorzien/reservering
OZB
RioolHeffing
Waterschapslasten
Verzekeringslasten
Totale uitgaven
Huur minus uitgaven
Netto ontvangsten
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement
Houd mij op de hoogte van het actuele aanbod van Groningse Panden