Administratief beheer

Bij goed administratief beheer van vastgoed komt meer kijken dan alleen het vastleggen van gegevens. Het vraagt ook om een pro-actieve houding naar gemeente, andere overheidsinstanties en naar huurders. Groningse Panden kan daarvoor zorgen. Daarbij heeft u continu online inzicht in het administratief beheer via een eigen login.

  • Onderhouden van goede contacten met huurders (kan financiële tegenvallers voorkomen)
  • Innen van de maandelijkse huur
  • Vaststellen van maandelijkse energievoorschotten op basis van daadwerkelijk gebruik
  • Uitvoeren incheck- en opleveringsinspecties
  • Adviseren over alle wettelijke aspecten van verhuur en huurwetgeving
  • Informeren over bouwkundige regelgeving in Groningen
  • Adviseren over Energielabel door gecertificeerd EPA-adviseur
  • Opzetten brandpreventieplan

Wilt u geen risico’s lopen met het administratief beheer van uw vastgoed? Neem contact op.

Houd mij op de hoogte van het actuele aanbod van Groningse Panden